Led 29

Zapnutí SeznamBot-a.

Při koukání do mých (mladých) statistik sem vypozoroval, že vyhledávací bot seznamu SeznamBot je již několik dní „mrtvý“. Nepomáhá ani opakované přidávaní odkazu skrz jejich web formulář.

Tady je screenshot z AwStatu:

Mrtvý SeznamBot

Co je toho příčinou? Odpověď hledejme na Webtrhu, cituji:

…zítra má být opět spuštěn SeznamBot byl teď vypnut z důvodu výměny železa. Měl by nyní zvládat zásadně větší množství oběhnutí stránek. Všechny URL, které byly přidány pomocí formuláře by měly být zpracovány nejpozději do 48 hodin…

Takže těšíme se na zítra SeznamBote!

3
comments

3 komentáře

  1. Joselyn napsal:

    No je1 si mysledm, že nabeddne faplně jine9 spektrum slev. Přece neubde dělat slevy na posilovnu, nebo kafe v baru. To se mi nechce věřit. Spedše půjde o něco většedho, než loke1lned hospody a fitka. Nevedm teda co, ale bude to dle me9ho ne1sledove1no pokusy o napodobened. Vedceme9ně nefaspěšnfdmi, protože ne každfd me1 za sebou tolik penedzků. BTW hodil sem si Drago tento webedk do webu v podpisu Měl bych ho tam už dředve, ale zde1lo se mi, že to tu trošku zanebe1ve1š, je dobře, že jsi to tu vskředsil:-)

  2. Wanda napsal:

    No asi nikdy, jenže na slevomaty se musedš knouuokt dvojed optikou. Jedne1 strana je že jsou nabedzeny služby levněji. Na druhou stranu, plno lided zkused něco co by norme1lně nezkusila a třeba v tom najdou zaledbened a podnik, službu využijed i mimo akci ve slevomatu. Vznikajed tak ne1vyky lided na kvalitnějšed jeddlo, lepšed hotely kde se můžeš ubytovat. Nebo jen třeba myšlenka že vůbec člověk někde vyrazed. Je1 to videdm na sve9 mamce, co cvhedli předjde s nějakfdm voucherem a tu jdou do nějake9 lepšed restaurace, tu jedou na nějakfd pobyt, zajde si na kosmetiku, mase1že. A pomalu a jistě přeche1zed z takove9ho toho gaučove9ho života ktere1 jejich generace většinou prožedve1 k aktivnějšedmu životu, kdy si užedve1 služeb. A provozatele9, ti ved co mohou nabeddnout aby nezkrachovali u služeb je většinou většed marže, takže si to mohou dovolit a když jim to přinese nějake9 zakaznedky tedm le9pe. Ono prode1vat na slevomatu notebook je hloupost, neb při dalšedm ne1kupu budeš na heurece hledat nejlevnějšed eshop. Ale u služeb, kdy zajdeš do podniku ve sve9m okoled je to něco jine9ho. Samozřejmě jinak se na to budeš dedvat coby provozovatel affilu na ubytove1ni, nebo předmo ubytove1ni, či reastaurace a taky cob aktivned člověk, kterfd ty služby už užedve1, nebo po dosažened nějake9ho solidnějšedho předjmu bude užedvat.

  3. Jhoni napsal:

    Martin Jerse1k napsal:Martin Prilinsky:Placla.cz je hlavně česke1, ale dedky jakzyove9 a historicke9 předbuznosti bereme i slovenske9 blogy. Cena čle1nkus epohybuje průměrně aktue1lně klem 180 Kč. Čle1nky blogeři pedšou k sobě na blog. SOuče1sted čle1nku bfdve1 většinou jeden nebo vedce odkazů. zaregsitrovat se můžeš nahlavned straně syste9mu

Reply